Archief : Foto’s 2015

 

Korpsmaal van 28 november 2015

Hierbij enkele foto's van alweer een prachtige kwaliteit. Wij willen iedereen bedanken die er bij was, jullie waren met een record aantal deelnemers van maar liefst 185 !! Het bestuur tracht er ieder jaar een feest van te maken en we mogen gerust zeggen dat we daar alweer in geslaagd zijn, zeker aan de talrijke positieve reacties die we mochten ontvangen. Bedankt hiervoor. We kijken al uit naar de volgende editie. Wie graag een foto wil laten afdrukken laat dit even weten aan onze redactie en wij zorgen voor de afhandeling hiervan.

11 November viering te Rijkevorsel

Dit was één van de vele vieringen waaraan onze kring heeft deelgenomen dit jaar. De ontvangst door het gemeentebestuur en de organisatie van deze viering was uitstekend en zeker voor herhaling vatbaar.

Detmold herdenking te Schaffen

Op vrijdag 30 oktober was er de ceremonie ter herdenking van Detmold. Onze kring had op deze viering een delegatie afgevaardigd.

St. Michaëlsfeest 9 oktober 2015

Op 9 oktober was het alweer de vierde viering t Brussel van dit feest. Een uitgebreid verslag volgt later maar geniet intussen van de prachtige foto's gemaakt door onze leden peter, Gerhard en Daniel.

Memorial Day 8 oktober te Tielen

De jaarlijkse Memorial Day heeft weer plaatsgevonden in Tielen. Wij geven jullie hierbij de toespraak van de kolonel aan de genodigden. Ook gaat onze dank naar de organisatie van 3Bn Para, het was weer eens prachtig georganiseerd en zoals het meestal het geval is, de afwezigen hadden ongelijk. Beste genodigden, in jullie respectievelijke graden, titels en hoedanigheden, van harte welkom op deze Memorial Day. Chers invités, dans vos grades, titres et qualités respectifs, bienvenu à ce Mémorial Day. Dear guests, in your respective ranks, titles and qualities, welcome at this Memorial Day. De Memorial Day heeft dit jaar een DRIEVOUDIG doel. Ten EERSTE wordt de Memorial Day opgedragen aan de Belgische en Luxemburgse vrijwilligers die ingezet werden in Korea tussen 1950 en 1955; Ten TWEEDE heeft de plechtigheid als doel de inzet van het 3de bataljon parachutisten in de periode rond de onafhankelijkheid van Belgisch Congo in 1960 te herdenken; Ten DERDE vieren we dit jaar de 60ste verjaardag van het bataljon. The purpose of this Memorial Day is THREEFOLD. FIRSTLY, the Memorial Day is dedicated to the Belgian and Luxemburg volunteers who participated in the campaign in Korea between 1950 and 1955; SECONDLY this ceremony wants to commemorate the engagement of the 3rd Parachute Battalion in the period that Belgian Congo became independent in 1960; THIRDLY this year we celebrate the 60th birthday of the battalion. Quand je jette un coup d’œil dans la tribune, c’est avec un énorme plaisir et plein de respect que je vous salue aussi nombreux, vous les vétérans du Corée et du Congo. Votre présence nombreuse témoigne d’une fierté sincère et d’une grande amitié envers le bataillon. Wanneer ik een blik in de tribune werp, is het met veel plezier en diep respect dat ik jullie zo talrijk mag begroeten, jullie de veteranen van Korea en Congo. Jullie talrijke aanwezigheid getuigt van oprechte fierheid en grote vriendschap jegens het bataljon. Now allow me to salute some of the guests in particular. First of all I want to thank His Excellency the Ambassador of the Republic of Korea to the Kingdom of Belgium, Mr AHN Chong-ghee for your attendance. My special thanks go to major general THYS for having accepted the presidency of this ceremony, in replacement of the Land Component Commander, who was unable to join us today. I also welcome: - My direct military superior, Colonel DEVOGELAERE, Commander of the Light Brigade and former Commanding Officer of 3 Para. - The defence attachés of both the Republic of Korea and the USA. Verder begroet ik: - Opperaalmoezenier VAN DEN EECKHOUT; - Geneesheer kolonel van de reserve, Paul VAN NESTE, voorzitter van het ANPCV (Amicale Nationale Paracommando Vriendenkring); - Dhr Raymond BEHR, de nationale voorzitter van de KVVKK (Koninklijke Verbroederingen van het Vrijwilligerskorps voor Korea),. Je salue également la délégation luxembourgeoise, et en particulier le colonel en retraite WAGENER, chef du premier détachement luxembourgeois en Corée. Ten slotte heet ik de vertegenwoordiging van het schepencollege van de gemeente KASTERLEE van harte welkom. Uw aanwezigheid hier vandaag geeft blijk van interesse en steun voor het 3de bataljon parachutisten. De agenda van de burgemeester, Dhr. Ward KENNES, liet hem spijtig genoeg niet toe hier vandaag aanwezig te zijn. Voor u opgesteld ziet u slechts VIJF Pl. En ik hoor jullie al denken, amai het moet zeer slecht gesteld zijn met de personeelsbezetting in 3 Para. Ik zal dit niet ontkennen, maar de hoofdreden is dat de 17 Cie op dit moment ingezet is in het kader van de Homeland Ops. Ik zal nu kort aandacht besteden aan het drieluik van deze plechtigheid. Le premier volet de la cérémonie est dédié aux vétérans de la Guerre du Corée. It has been 65 years since the Korean conflict broke out, and it has been 60 years since the last veteran left Korean soil. Sur demande des Nations Unies le gouvernement belge décide de constituer un bataillon et de l'engager en Corée. Op 18 september 1950 ontving het trainingscentrum voor commando's te Marche-les-Dames 3000 kandidaten voor een intense opleiding die zou voorafgaan aan hun operationele inzet. Ongeveer 700 van hen beëindigden deze drie weken durende opleiding met succes en zij vormden het tweetalige bataljon dat de naam 'Vrijwilligerskorps voor Korea' kreeg. Un des pelotons de ce bataillon était d'ailleurs composé uniquement de militaires du Grand-Duché de Luxembourg. Depuis, la coopération entre militaires belges et luxembourgeois n'a plus jamais cessé. L'intégration du fanion luxembourgeois dans le dispositif des étendards en est le symbole. Op 18 december 1950 scheepte het bataljon in aan boord van het schip de KAMINA in de haven van ANTWERPEN en bereikte het haar eindbestemming PUSAN op 31 januari 1951, na een overtocht van ZES weken. Gedurende het Koreaanse conflict werd het Belgisch-Luxemburgs bataljon aangehecht aan het I Corps - 3rd US Infantry Division "Rock of the Marne". Bij haar inzet in het conflict dwong het bataljon ontzag en respect af bij de geallieerde troepen. Voor zijn dapperheid en zijn voorbeeldig gedrag werd het bataljon met zes eervolle vermeldingen beloond, waaronder één Amerikaanse en één Koreaanse. De gevechtsplaatsen waar deze vermeldingen verdiend werden versieren in gouden letters het vaandel. One of the victims of the Korean War was Captain Pierre Gailly who got killed at Chatkol on March 20th, 1953. This barracks still carries his name. Le second volet a trait aux engagements opérationnels du 3 Para au Congo en 1960. It has been 55 years since 3 Para was engaged for the very first time during the period of independence of Congo. In juli 1960, daags na de onafhankelijkheid, ontstaan er onlusten in Congo en wordt het 3de Bataljon Parachutisten ingezet met geparachuteerde acties en bereden raids om de evacuatie van duizenden Europeanen veilig te stellen. Een van deze operationele parachutages vond plaats te KINDU, de locatie waar het bataljon binnen enkele weken opnieuw zal springen, maar deze keer in het kader van een trainingsactiviteit. In 1962 ruilt 3 Para het Afrikaanse continent voor Belgische bodem, en installeert zich initieel te LOMBARDSIJDE, en vanaf 1977 hier in TIELEN. Het afscheid van het Afrikaanse continent ging gepaard met een zekere nostalgie, in de overtuiging nooit nog een voet te zetten op Afrikaanse bodem. Nochtans zal het bataljon meermaals ingezet worden in Centraal-Afrika voor de evacuatie van landgenoten: in Congo in 1964 en in 1978, Zaïre in 1991, in Rwanda in 1990 en 1994. It is our duty never to forget those who brought the ultimate sacrifice and gave their lives for right and justice in this world. May the volunteers of the Korean War and the airborne commandos of the 3rd Parachute Battalion engaged in Congo never be forgotten. Le troisième volet concerne le 60ième anniversaire du 3 Para It has been 60 years since 3 Para was founded in KAMINA, in what then was Belgian Congo. Tot 1955 werden miliciens van 1 Para en 2 Cdo naar de basis van KAMINA gestuurd om hun legerdienst te volbrengen. Met de aankomst van het 5de detachement werd het 3de bataljon paracommando opgericht dat de tradities overneemt van het vrijwilligerskorps voor Korea. During the intermezzo more attention will be payed to the 60 years of existence the battalion. Thank you for your attention and I kindly invite His Excellency Mr Ambassador of the Republic of Korea to address the audience.

Bevrijding 71 Kempen

Op 26 september heeft voor de tweede maal onze kring deelgenomen aan deze viering " 71 Jaar bevrijding Kempen". Een uitgebreid verslag zal volgen in ons eerstvolgende tijdschrift van de maand december.

Tuinfeest 29 augustus 2015

Hierbij de prachtige foto's (alweer) van ons tuinfeest gemaakt door Gerhard. Een uitgebreid verslag zal verschijnen in ons ledenblad dat eerstdaags zal gedrukt worden.

Londen Cenotaaf 11 Juli 2015

Op zaterdagmorgen 11 juli zijn wij vertrokken met een mooie delegatie van 15 leden naar Londen. Het was ronduit een schitterende dag waarvan jullie een uitgebreid verslag zullen vinden in ons eerstvolgende ledenblad begin augustus.

03-07-2015

Open deur 3Bn Para van vrijdag 3 juli

Op vrijdag 3 juli was het weer zover, 3Bn Para had er weer eens een perfect georganiseerde open deur dag voor groot en klein. Een uitgebreid verslag zal er deze maand komen in ons ledenblad.

Jaarlijkse uitstap van onze Vriendenkring.

Dit jaar hadden wij ervoor gekozen om een bezoek te brengen aan " Bevrijdende Vleugels Museum" gelegen aan Historia Park, een prachtige locatie in het midden van de bossen tussen Best en Son in de omgeving van Eindhoven. Wij willen onze leden van harte bedanken voor de vele positieve reactie's die wij al mochten ontvangen, ook van de meegereisde partners van onze leden mochten wij deze ontvangen. Als bestuur doet dit dan ook enorm deugd om op de steun van de leden te kunnen rekenen. In ons volgende ledenblad zal er zeker een uitgebreid verslag komen van deze uitstap.

Bezoek aan 3Para op oefening in Elsenborn.

De Korpscommandant 3Para, LtKol SBH Bart Verbist nodigde de leden van Kaspar en hun partner uit voor een bezoek aan 3Para tijdens een compagnieoefening te Elsenborn. Daar in het verleden reeds Kaspar een gezamellijk bezoek had gebracht met een organisatie ingericht door onze kring (bezoek aan station Antwerpen Centraal met demo van 3 Para) mocht onze vereniging nu eens deelnemen aan dit bezoek. In de voormiddag brachten wij eerst een bezoek aan " Baugnez 44 Historical Center" te Malmedy. Een klein maar zeker aan te raden museum voor een bezoek te brengen. Na de middaglunch mochten wij eindelijk nog eens terug naar het "Lager Elsenborn Camp" te Malmedy. Het was in één woord pure nostalgie en prachtige uiteenzettingen bij de snipers, de compagnieaanval en de ploegen van de mortieren. Onze bijzondere dank gaat dan ook uit naar Kaspar en de kolonel van3Para om dit te mogen meemaken.

Herdenkingsplechtigheid te Gierle.

Wij hadden de eer en het genoegen om samen met een delegatie van 3 Bn Para, KNVRO-Kempen en de vereniging SPEARHEAD vzw deel te nemen aan deze herdenking.

Herdenkingsplechtighid S.A.S - S.O.E van 2 mei te Kortrijk.

Herdenkingsplechtigheid S.A.S - S.O.E op het ere park van het St. Janskerkhof te Kortrijk.

Wintertocht van 6 - 7 en 8 februari 2015

De 45ste wintertocht werd dit jaar gehouden in zeer barre (lees koude) weersomstandigheden. Een uitgebreid verslag kunnen jullie in ons ledenblad van april vinden.

Uitwuifzondag aan Pol en Rik

Op zondag 22 maart hielden wij bij wijze van verrassing een uitwuif moment met een heleboel leden en zelfs de kolonel en RSM met hun partners waren aanwezig. Onze voorzitter Pol en ondervoorzitter Rik vertrokken immers op dinsdag naar Sevilla om via een pelgrimstocht helemaal te voet naar Santiago De Compostella te gaan. Wij hadden dan maar voor alle zekerheid een fritkraam laten komen, kwestie van de volgende weken de herinnering aan de Belgische keuken in gedachten te houden. Een uitgebreid verslag kunnen jullie lezen in ons ledenblad van april.

Investituur RSM op 17 februari 2015

De nieuwe Korpsadjudant begon zijn loopbaan in maart 1983. In september van dat jaar startte hij de vorming KBOO in kazerne Callemeyn te Arlon, gevolgd door de schoolcompagnie in Wartet en de vormingen commando en parachutist in de respectieve trainingscentra te Marche-Les-Dames en Schaffen. Begin februari 1985 vervoegde Sergeant Bonnez de 17 Cie waar hij er achtereenvolgens sectiecommandant, pelotonsadjunct, onderofficier transmissies en eenheidsadjudant werd. Hij specialiseerde zich ondertussen als onderrichter commandotechnieken en in operationele vrije val. Van 1999 tot 2005 vervulde hij de functie van onderofficier operaties, van 2005 tot 2011 beheerder RHDD en van 2011 tot heden was hij de PR Manager van het bataljon. Lodewijk Bonnez is geboren op 20 januari 1962 te Oostende en is gehuwd met Hedwig Adriaens en papa van Laura, Joren en Hanne.

Algemene Vergadering van 11 januari 2015

Hierbij enkele sfeerbeelden van onze Algemene Vergadering, het verslag vinden jullie in ons tijdschrift van april.

Bar-Bottom
© 2017 Alle rechten voorbehouden. Vriendenkring 3 Para - Regionale Tielen     I     Ontwerp & Realisatie : DSGDesign      I      Admin Panel