Archief : Foto’s 2014

 

Korpsmaal van 22 november 2014

Hierbij de prachtige fotoreportage van onze korpsmaal. Wie graag foto's heeft kan een seintje laten aan het bestuur en wij zorgen voor verdere afhandeling. Een bijzonder woord van dank wensen te melden voor het prachtige werk van onze fotograaf van dienst Gerhard Gebauer en zijn assistent Peter Moeskops.

2014-13-10

Causerie over de 50ste verjaardag Operatie Rode en Zwarte Draak 1964 in Oostende

Sint Michaël viering 3 oktober 2014

Dit jaar stond deze viering vooral in het teken van Red en Black Dragon Congo 1964 - 2014. Dinsdag 24 november, 06:00 uur lokale tijd, Stanleystad, na vier maanden gijzeling, begint de uitvoering van de gezamelijke en gecombineerde operatie "Rode en Zwarte Draak", een van de grootste humanitaire bevrijdingsoperatie in Afrika. Zo'n 2375 gegijzelden en vluchtelingen werden bevrijd. Vierenzestig gegijzelden lieten er het leven die dag in Stanleystad, veertien in Paulis de dag erop. Twee Paracommando's, Soldaat milicien Alfons De Waegeneer van Kerksen bij Aalst en Korporaal milicien Lucien Welvaert uit Sleidinge en een militair van de Luchtmacht Adjudant Albert Wouters. Het succes van de operatie volgde na maanden van diplomatieke onderhandelingen, politieke en militaire planningen tussen de verschillende Staten en legerstaven. Dinsdag 4 augustus tussen 14:30 en 16:30 uur: de laatste DC-6 en DC-3 vliegen naar Leopoldstad met de 300 laatste geëvacueerden, de laatste DC-4 vertrok rond 21:00 uur. Woensdag 5 augustus 12:24 uur op het uiteinde van de Bafwaboli-straat, ter hoogte van het Stanley Hotel komen de Simbas te voorschijn, ze marcheren langzaam op een rij en maken vreemde gebaren met de rechterhand mompelend Mai Mulele, Mai, Mai ... Dag één van de 112 dagen durende gijzeling tot de redding op dinsdag 24 november door de Paracommando's onder bevel van Kolonel Gradwell Burgos en de komst van de grondtroepen " Ommegang" onder bevel van Kolonel SBH Frederic Van De Walle. 112 dagen van beledigingen en waar de gegijzelden volledig overgeleverd werden aan goodwill van de Simbas. Enkele honderden blanken stierven tijdens de terruer van het " 1e Armeé Populaire " (APL) in 1964. Maar aanzienlijk meer Kongolezen werden in die periode afgeslacht.

Sint Michaël viering 3 oktober 2014

Dit jaar stond deze viering vooral in het teken van Red en Black Dragon Congo 1964 - 2014. Dinsdag 24 november, 06:00 uur lokale tijd, Stanleystad, na vier maanden gijzeling, begint de uitvoering van de gezamelijke en gecombineerde operatie "Rode en Zwarte Draak", een van de grootste humanitaire bevrijdingsoperatie in Afrika. Zo'n 2375 gegijzelden en vluchtelingen werden bevrijd. Vierenzestig gegijzelden lieten er het leven die dag in Stanleystad, veertien in Paulis de dag erop. Twee Paracommando's, Soldaat milicien Alfons De Waegeneer van Kerksen bij Aalst en Korporaal milicien Lucien Welvaert uit Sleidinge en een militair van de Luchtmacht Adjudant Albert Wouters. Het succes van de operatie volgde na maanden van diplomatieke onderhandelingen, politieke en militaire planningen tussen de verschillende Staten en legerstaven. Dinsdag 4 augustus tussen 14:30 en 16:30 uur: de laatste DC-6 en DC-3 vliegen naar Leopoldstad met de 300 laatste geëvacueerden, de laatste DC-4 vertrok rond 21:00 uur. Woensdag 5 augustus 12:24 uur op het uiteinde van de Bafwaboli-straat, ter hoogte van het Stanley Hotel komen de Simbas te voorschijn, ze marcheren langzaam op een rij en maken vreemde gebaren met de rechterhand mompelend Mai Mulele, Mai, Mai ... Dag één van de 112 dagen durende gijzeling tot de redding op dinsdag 24 november door de Paracommando's onder bevel van Kolonel Gradwell Burgos en de komst van de grondtroepen " Ommegang" onder bevel van Kolonel SBH Frederic Van De Walle. 112 dagen van beledigingen en waar de gegijzelden volledig overgeleverd werden aan goodwill van de Simbas. Enkele honderden blanken stierven tijdens de terreur van het " 1e Armeé Populaire " (APL) in 1964. Maar aanzienlijk meer Kongolezen werden in die periode afgeslacht.

Golden Spike van 7 oktober 2014 te Tielen

Het 3 Bn Para had de eer en het genoegen om de 43ste uitgave van de Golden Spike te mogen organiseren. Alle eenheden van de Lt Bde en alle gewezen veteranen van de Para Cdo Bde werden hiervoor uitgenodigd om deel te nemen aan deze jaarlijkse sportieve bijenkomst. Men mocht deelnemen als actieve of gewezen Para Cdo als je was geboren in 1974 of vroeger. De organisatoren hadden een prachtig parcours uitgestippeld over een afstand van +/- 6 km voor de jongste deelnemers, min 50m vanaf 41 jaar tot en met 49 en min 100m vanaf 50 jaar. Onze leden hebben het weer eens fantastisch gedaan !!! Hierbij een kort overzicht van de resultaten waarbij achtereenvolgens geboortejaar, naam, uitslag in zijn categorie en uitslag in het totaal klassement. Volgende deelnemers hebben voor onze kring deelgenomen, 1930 - Nys 1 - 3, 1937 - Van Dael 1 - 14, 1942 - Tierentyn 2 - 29, 1944 - Gillebert 1 - 68, 1945 - Robben 1 - 7, 1946 - Vanderstraeten 1 - 14, Van De Water 2 - 15, 1, 1947 - Belmans 1 - 11, 1953 - Maes 2 - 19, 1954 - Geyskens 2 - 17, 1955 - Van Hooghten 1 - 28 en 1963 - Jansens 2 - 30. Wij hopen dat we niemand over het hoofd hebben gezien en willen bij deze alle deelnemers van harte feliciteren met hun sportieve prestatie. ONZE KRING IS TROTS OP JULLIE !!!!!!!!!!

Memorial Day 9 oktober 2014 te Tielen

Mooie ingetogen viering van deze dag.

Herdenking 70 bevrijding Kempen

Beste leden, Na maanden van voorbereiding vond vandaag op initiatief van ons bestuur ( lees KNVRO Kempen) de viering "70 jaar Bevrijding van de Kempen" plaats, aanvankelijk onder een dik wolkendek en eindigend op de Grote Markt te Turnhout onder een stralende hemel. Deze activiteit werd gerealiseerd door KNVRO-KEMPEN en SPEARHEAD vzw, in samenwerking met de stad Turnhout en de gemeente Kasterlee en met medewerking van de gemeente Geel en van de POLAR BEAR ASSOCIATION 2nd Branch 1st Belgium Branch en een ere-detachement van de Vriendenkring 3Para onder leiding van haar voorzitter. Ze waren met 12 leden en hebben op alle plaatsen bloemen gelegd en een erehaag gevormd en vlaggendragers geleverd. Deze morgen om 08.00 Hr hebben enkele dames van onze leden, onder leiding van Ludo Goossens, de luchpakketten voor ongeveer 120 deelnemers klaargemaakt. Ondertussen kwamen de eerste deelnemende voertuigen binnen rond 09.00 Hr op het industrieterrein te Turnhout, waar de leiding van Spearhead met medewerking van onze leden Jef Boex en Ivan Van Dierdoncq de colonne van een 45-tal militaire oldtimers samenstelde. Om 10.30 Hr vertrok de colonne (met een lengte van ongeveer één kilometer) aan een gemiddelde snelheid van 20 Km/Hr richting Tielen, Lichtaart, Olenseweg om via een aantal kleinere wegen de Geelsebaan richting Geel ten Aard te nemen. Op Geel ten Aard werd een plechtigheid gehouden aan het monument van de gesneuvelden met een gewaardeerde toespraak van burgemeester Celis van Geel. Het aantal belangstellenden werd geschat op ongeveer 150. Tevens werd tot het vertrek om 12.35 Hr een static show gehouden met de voertuigen, waarna de colonne richting Kasterlee reed. In Kasterlee volgde hetzelfde scenario, met een serene plechtigheid op de Commonwealth militaire begraafplaats en een mooie speech van burgemeester Ward Kennes en een static show van de voertuigen tot 13.45 Hr. Ook hier was een grote belangstelling met een raming van meer dan 250 voor de jeeps, gepantserde verkenningsvoertuigen, de halftracks, de diepladers met de Sherman Tanks, de diverse vrachtwagens en vele andere voertuigen waaronder een militaire stafcar waarin ons lid Jacques Boone en zijn echtgenote werden vervoerd. Om 13.45 Hr vertrok de colonne richting Turnhout. Aan de Ring van Turnhout reed het eerste deel van de colonne (de A Cie met de zware voertuigen) rechtstreeks door naar de Grote Markt voor een static show, terwijl het tweede deel van de colonne (de B Cie met de lichte voertuigen) via de Ring naar de begraafplaats aan de Kwakkelstraat reed voor de plechtigheid op de begraafplaats van de Britse gesneuvelde militairen. Na een toespraak door de burgemeester Eric Vos met verwelkoming van de veteranen van de Polar Bear Divisie, heeft ons lid Jacques Boone een treffende getuigenis gegeven van de gebeurtenissen bij de bevrijding van de Kempen (in het Engels en het Nederlands), waarna de Britse veteraan Joe Hoadly (93 jaar) een exortation deed voor de gevallen strijdmakkers "we will remember them". Ook hier was een grote belangstelling, met minstens 125 aanwezigen. Nadien vertrok deze colonne ook voor de static show op de Grote Markt. Om 16.15 Hr werd onder massale belangstelling in de Raadszaal van het stadhuis een plechtigheid gehouden ter ere van de Polar Bear Division waarbij het ereburgerschap van de stad Turnhout aan de divisie symbolisch werd overhandigd aan de veteraan Joe Hoadly, die chauffeur was van het eerste Britse voertuig dat Turnhout binnenreed en waarbij nadien de Luitenant Salmon sneuvelde onder het vuur van een Duitse sluipschutter. Deze plechtigheid werd gevolgd door een receptie die door de aanwezigen waaronder veel Engelse familieleden van de veteranen ten zeerste werd gewaardeerd. De veteraan Joe Hoadly haalde zijn mondharmonica boven en speelde twee soldatenliederen uit WO II die door de aanwezigen aanvankelijk schoorvoetend maar nadien overtuigend werden meegezongen. Ondertussen vond op de Grote Markt een volksfeest plaats met muziek uit de oorlogsjaren (Glenn Miller) door de Bink Band van de muziekschool waarbij ons bestuurslid Ludo Goossens de trombone bespeelde. De static show van de voertuigen trok een massa volk en de terrassen van de Turnhoutse horeca werden druk bezocht. Om 18.00 Hr vertrokken de voertuigen en werd overal druk nagesproken over deze activiteit. We mogen ook de begeleiding door motorrijders van de Turnhoutse politie niet vergeten, die met hun tweeën zeer professioneel de colonne door de Turnhoutse Kempen loodste. De waardering van de deelnemers was dan ook terecht. Nadien werden de eerste contacten gelegd met het stadsbestuur van Turnhout om ook de viering van het einde van WO II op 02 Mei 15 op een gelijkaardige wijze te vieren. Hierna vindt u een link naar een eerste fotoalbum van het Evenementenkantoor Turnhout, waar u een aantal sfeerbeelden kunt terugvinden van de plechtigheid op het kerkhof te Turnhout, de static show en volksfeest op de Grote Markt en de ontvangst op het stadhuis.

2014-09-11

Bevelsovergave Commandant 3 Bataljon Parachutisten Luitenant-kolonel SBH Bart Verbist.

2014-09-06

Open deur 3 bataljon Parachutisten. Nadat drie opeenvolgende jaren de Open Deur 3 Para omwille van het programma niet gepland kon worden of laattijdig diende geannuleerd te worden, waren zij verheugd jullie te mogen verwelkomen in hun installaties. Het was de bedoeling jullie het nodige inzicht te geven over de middelen en activiteiten van het Bataljon en over het kennen en kunnen van de manschappen. Deze open deur was er in de eerste plaats voor jullie. De oudgedienden onder jullie hebben vandaag de gelegenheid om enerzijds die tijd van toen met die van nu te vergelijken en anderzijds, om collega's en gelijkgezinden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Namens de Vriendenkring wensen wij de Commandant 3 Bn Para en al zijn medewerkers een dikke proficiat te wensen voor deze mooie en druk bijgewoonde dag.

2014-08-24

Marsen en Tuinfeest Vriendenkring 3° Para van 24 augustus 2014. Wij kregen volgende tekst doorgestuurd van Pierre Hopstaken van ons zeer geslaagd tuinfeest, bedankt daarvoor namens het ganse bestuur. Waar: Tielen en omgeving. Ingericht door : Vriendenkring 3 Para. Organisatoren: Team 3 Para Tielen. Medewerkers : Het ganse team en hun helpers. Deelnemers : Mars 15 km : 2 deelneemsters 11 deelnemers Mars 25 km : 1 deelneemster 6 deelnemers Enkele viervoeters………… B.B.Q : Ongeveer een 90 tal aanwezigen. Prima verzorgd en voldoende eetwaren. Weer : Gedurende de mars prachtig, zonnig stapweer. Rond 15:00 uur is het dan eventjes beginnen regenen en gedurende de BBQ was het opnieuw open weer zodat allen opnieuw in open lucht hun maaltijd hebben kunnen nuttigen. Beoordeling : Prima, puike organisatie. Een dikke proficiat aan alle medewerkers, teveel om op te noemen. Verder verdient de ploeg van het veldwerk eveneens een dikke pluim voor de organisatie en de bevoorrading onderweg ( Schietstand ) voor de tafels, stoelen en drank enz.......... Mars van 15 km. Rond 08.30 uur vertrokken te Antwerpen waren wij rond 09.00 uur reeds ter plaatse aan het clublokaal. Onmiddellijk werden wij door de clubleden onthaald op koffie, thee en gebak. De deelnemers (sters) voor beide marsen waren allen aanwezig en stipt om 10.00 uur gingen beide marsen van start o.l.v. goede gidsen. Wat de 15 km betrof ging dit eerst in N richting over Gemeenteheide over de spoorweg richting De Waal, vervolgens de Aa oversteken en dan naar de N 140 oversteken. Vervolgens via Rooien en Nonnenbossen opnieuw de N 140 kruisen en verder naar de schietstand, alwaar de tafels en stoelen en de nodige versnaperingen reeds op ons te wachten lagen. Na een pauze van ongeveer 20’ min vervolgden wij via het Militair domein onze tocht via een prachtig natuurgebied. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar en bedankt aan allen voor deze prachtige geslaagde zondag !!!!!! Hopstaken Pierre

2014-07-13

2014-07-13

Op één van onze dagen dat het lokaal open is moet er soms ook gewerkt worden.

2014-07-12

Belgian Parade Cenotaph - Ceremony London 2014 Vaak wordt de rol van het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog vergeten of onderschat. We begonnen in 1914 inderdaad aan de oorlog met een eerder slecht uitgerust leger, dat weliswaar boog maar niet brak. Op 28 september 1918 namen we deel aan het geallieerd eindoffensief met 170.000 goed getrainde strijdkrachten. Eén van de meest sprekende bewijzen van het belang van onze rol in dit conflict is het voorrecht dat Koning George V van Groot-Brittannië ons in 1934 toekende: België is de enige natie die in uniform en met wapens mag defileren in het centrum van Londen. Deze Belgiche parade, die jaarlijks plaatsvindt aan de Cenotaaf in het weekend voorafgaand aan de Belgische Nationale Feestdag, huldigt de nagedachtenis van de Belgische Koning-Ridder Albert I, de moed van de Belgische troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de verbondenheid tussen de Britse en de Belgische soldaten. Onze kring is dan ook dit jaar met een delegatie van een aantal andere Regionale verenigingen naar Londen geweest. Meer leest U hierover in ons volgende ledenblad.

2014-05-31

Herdenking van Kolwezi 1978 in Oostende.

2014-05-17

Hierbij de foto's genomen van onze uitstap naar Fort van Breendonk en Dossin kazerne te Mechelen. Het uitgebreid verslag van deze uitstap kunnen jullie lezen in ons eerstvolgende ledenblad.

2014-05-03

1944 - 2014 70 Jaar oprichting Belgian SAS Squadron

2014-04-24

Bezoek aan het Korea,- en 3 Bn Para museum in Tielen door de commando's van Lichting 1955. Ze werden hartelijk ontvangen door Frans Van De Poel en de voorzitter van de vriendenkring 3 para Pol Ooms. Elk op zijn domein gaf de bezoekers uitgebreide informatie over dit museum. Het was zeer geslaagd.

2014-04-20

Gezellig samenzijn op Paaszondag

2014-04-11

Herdenking van de “Moord op 10 para–commando’s in Kigali" (Flawinne)

2014-04-08

Bezoek MP aan Korea museum – 3 Bn Para op 8 april 2014

2014-04-05

Paco Mars 20 Jaar Kigali

2014-03-18

Bezoek aan Korea museum

2014-03-15

Grensoverschrijdende activiteit ingericht door regionale Menen

2014-01-12

Algemene vergadering van zondag 12 januari 2014

Bar-Bottom
© 2017 Alle rechten voorbehouden. Vriendenkring 3 Para - Regionale Tielen     I     Ontwerp & Realisatie : DSGDesign      I      Admin Panel