ANPCV Medailles

geplaatst op 3 december 2014 Nieuws uit de Vriendenkring

Beste Leden,

 

Wij doen hierbij een oproep aan al onze leden voor wie denkt in aanmerking te komen om een medaille te ontvangen in de Orde van de A.N.P.C.V. verdienste.

Deze orde wordt ingesteld om de verdienste te erkennen van nationale en regionale beheerders en leden. Zij is onder verdeeld in:

Bronzen medaille in de orde van het A.N.P.C.V. verdienste

 

Zilveren medaille in de orde van het A.N.P.C.V. verdienste

 

Gouden medaille in de orde van het A.N.P.C.V. verdienste

 

Zij kunnen verleend worden met palm. Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

 

Bronzen medaille:

 

Houder zijn van het A brevet paracommando. Met eer gediend hebben in een eenheid van de para en commando formaties. Gedurende tien jaar actief lid geweest zijn van het A.N.P.C.V. Van een onberispelijk gedrag zijn. Leden die vijftien dienstjaren tellen en de andere voorwaarden vervullen, bekomen een palm op het lint van de medaille.

 

Zilveren medaille:

 

Zelfde voorwaarden als de bronzen medaille, uitgezonderd dat het aantal actieve dienstjaren op twintig bepaald wordt. Als nationaal of regionaal beheerder in een der functies bepaald in 4.2 van reglement ANPCV, vijf mandaten van een jaar waargenomen hebben. Leden die vijfentwintig dienstjaren tellen en de andere voorwaarden vervullen, bekomen een palm op het lint van de medaille.

 

Gouden medaille:

 

Als nationaal of regionaal beheerder, tien eenjarige mandaten in één der functies vermeld in 4.2 van het reglement ANPCV waargenomen hebben. Kan verleend worden aan leden die een exploot of een heldendaad volbracht hebben.

 

Indienen der voorstellen tot toekenning van een medaille.

 

Leden doen hun aanvraag via onze VOORZITTER tegen uiterlijk 11 januari 2015 (dag van de Algemene Statutaire Vergadering). Een getuigschrift van “goed gedrag en zeden is noodzakelijk”. Voor aanvraag van een medaille voor verdienste, wordt het formulier “voorstel tot toekenning” ingevuld samen met het getuigschrift van “goed gedrag en zeden” gezonden naar het secretariaat van ANPCV te Brussel. Onze secretaris zal zorgen voor de volledige afhandeling van uw aanvraag. De kostprijs van een medaille bedraagt € 12.

<<< Terug naar overzicht
© 2018 Alle rechten voorbehouden. Vriendenkring 3 Para - Regionale Tielen     I      Privacybeleid      I      Admin Panel