Bericht voor de veteranen

geplaatst op 1 maart 2017 Nieuws uit de Vriendenkring

Belangrijk bericht voor de veteranen

Beste veteraan,

Na de Eerste Wereldoorlog werd het principe van ‘nationale erkentelijkheid‘ ingevoerd. De diverse hiertoe opgerichte organisaties werden in 1981 samengevoegd tot het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers.
In 2003 wordt er een nieuwe categorie van gerechtigden toegevoegd, met name de veteranen. Zo ontstaat het Instituut voor Veteranen- Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO).

Deze instelling van openbaar nut had als kerntaken onder andere de sociale actie ten voordele van zijn rechthebbenden, het doorgeven van de herinnering aan de verdiensten van de rechthebbenden en de waarden waarvoor ze streden en het beheer van de Belgische oorlogsgraven.
De afgelopen jaren werd er hard gewerkt aan het uitbouwen van de dienst veteranen binnen het instituut en we willen u bij deze ook bedanken voor de vele hulp die we telkens mochten ervaren bij oproepen om ons met getuigenissen en beeldmateriaal te ondersteunen bij de realisaties van onze documentaires.

Op 31 maart 2017 houdt het IV-NIOOO op te bestaan in de actuele vorm. Op 1 april 2017 wordt dan formeel het War Heritage Institute (WHI) opgericht.
Een overkoepelende overheidsdienst die onder meer zal bestaan uit de volgende federale overheidsdiensten: de competentie morele actie van het IV-NIOOO, het Koninklijk Legermuseum, het Fort van Breendonk, de Historische Pool van Defensie en diverse sites zoals o.a. het Fort van Loncin, de commandobunker van de Kemmelberg, de Bastogne Barracks, de Dodengang, …

Op diezelfde datum neemt tevens de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA) de sociale actie voor de veteranen over.
Concreet heeft dit tot gevolg dat u zich voor vragen aangaande het statuut of de veteranenkaart dient te wenden tot CDSCA.
Voor vragen betreffende veteranendag, de herinnering aan de zendingen en opdrachten evenals de diverse documentaires over de operaties waaraan Belgische militairen hebben deelgenomen, wendt u zich tot het War Heritage Institute, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel.
We wensen u nogmaals te bedanken voor de fijne samenwerking en hopelijk tot binnenkort op één van de volgende evenementen of projecten.

Met vriendelijke groeten,

Michel JAUPART

<<< Terug naar overzicht
© 2018 Alle rechten voorbehouden. Vriendenkring 3 Para - Regionale Tielen     I      Privacybeleid      I      Admin Panel